"Na een begeleidingstraject van één jaar, is Katleen erin geslaagd om een disfunctioneel team weer stevig op de rails te zetten.
Dankzij een gepersonaliseerde begeleiding en individuele coaching, staat er vandaag opnieuw een dynamische groep
van gemotiveerde, glimlachende medewerkers die de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
De ingrediënten van haar success :
empathie, psychologie, analyse van groepsprocessen en doorgedreven inzicht in werkrelaties.
Van harte warm aanbevolen" – E.A., SPS
.

 

ZELFSTUREND - OPEN TO CHANGE - CONFLICT OPLOSSEND -  COMMUNICATIEF - SAMENWERKEND


Hoe pakken we dit aan?

De huidige team dynamiek erkennen, deze goed proberen te begrijpen en hanteerbaar maken is volgens ons een doeltreffend aanpak.
Mensen laten inzien welke impact ze hebben op het teamresultaat en op dat van de organisatie, triggert hun verantwoordelijkheidsgevoel. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werkelijke betrokkenheid mensen zowel productiever als loyaler maakt.


Met een systemische benadering en aandacht voor het potentieel van elk individu zorgen we voor een integrale aanpakWij leggen op elk moment de link tussen de  persoonlijke competenties en de organisationele doelstellingen:
  • Wat is je impact op het werk?
  • Wat is je rol in het team?
  • Hoe creëer je toegevoegde waarde voor het bedrijf? 
  • Wat kan het bedrijf voor jou betekenen?
We zetten praktische tools in om de team dynamiek in kaart te brengen en de teamrollen te verhelderen. Daarna creëren we samen een aanpak om alle componenten optimaal op elkaar af te stemmen in lijn met de objectieven. Resultaat is een geheel dat meer is dan de som van de delen. Overleg, reflectie en concrete actiepunten maken dit groeiproces mogelijk. Daarom besteden we ruim aandacht aan opvolging, bijsturing en borging van de leereffecten op langere termijn.
 

Teamcoaching kan ingezet worden met als doel:

  • Je team autonomer en zelfsturender laten worden
  • Je team adequaat leren omgaan met veranderingen en een complexe werkomgeving
  • Conflicten aanpakken en ombuigen tot een goede samenwerking
  • Je team adequaat leren omgaan met sterke verschillen in visie en persoonlijkheden
  • Een nieuw samengesteld team snel optimaal laten functioneren
  • Bij tegenvallende resultaten het team functioneren op een hoger niveau tillen
In de coaching werken we zowel met jou als manager als met het team. Als manager krijg je een prominente rol waarbij je inzicht in teamdynamiek en organisatie design verkrijgt evenals de bijhorende tools om dit in goede banen te leiden. 
 
"Katleen weet als geen ander haar grote mensenkennis en scherpe blik te combineren met een zachte “touch”.
Resultaat,no nonsens en een hoge integriteit mag je van haar verwachten.
Katleen is zeer flexibel en stuurt voortdurend bij tijdens het proces. 
Haar klare blik op mensen,processen en conflicten maakt het gemakkelijk
om zaken bespreekbaar te maken. 
Door practische oefeningen kan ze mensen doen inzien dat het anders en beter kan.
Bedankt voor de leerrijke samenwerking!" 
L.M., Volvo

 

Neem nu contact op via  katleen@aora.be