"Ik ken Katleen Janssens al jaren. Ze heeft haar expertise al meermaals bewezen toen ik nog bij Unilever en Sara Lee werkte.
Vanuit Climact heb ik beroep gedaan op Katleen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een van onze ingenieurs. 
De resultaten zijn indrukwekkend en zichtbaar. De persoon in kwestie is duidelijk naar een hoger niveau geëvolueerd.
Hij is ook heel dankbaar voor het proces dat én op professioneel én op privé vlak resulaten heeft opgeleverd.
Ik ben persoonlijk heel tevreden over de aanpak van Katleen, de resultaten en de samenwerking.
Ik kan haar alleen maar aanraden.” Pascal Vermeulen, Directeur Climact N.V.


Via Leadership coaching verruim je je talenten en scherp je je vaardigheden aan. Op basis van  concrete coachingsdoelstellingen, analyseren we wat je op dit moment verhindert om de gewenste resultaten neer te zetten. Samen pakken we innerlijke blokkades aan en je krijgt meer inzicht in je eigen sterktes en talenten. Daarna stippelen we een concreet pad uit om jouw doelstellingen effectief te realiseren. Stap voor stap en met behulp van concrete werkopdrachten evalueren we het groeiproces. We zorgen ervoor dat je nieuwe en versterkte vaardigheden goed geïntegreerd raken in je dagdagelijks functioneren zodat resultaat op lange termijn verzekerd is.
Ook de omgevingsfactoren nemen we mee in het traject en we bepalen welke interventies nodig zijn om een hefboom effect te creëren.  

We bieden leidinggevenden en managers coaching aan op 4 domeinen:
Executive Coaching
 • Je bedrijfsvisie verhelderen
 • Je visie uitwerken met het managementteam en uitdragen in het hele bedriijf
 • Veranderingstrajecten implementeren
 • Authentiek en duurzaam leiderschap neerzetten
 • Anders omgaan met stress, burn-out preventie
 • Een betere work-life balance realiseren
 • Succesvol reïntegreren in het werk na een periode van stress of burn-out
 • Omgaan met een nakende burn-out

Leiderschap en People Management
 • Je eigenheid en meerwaarde als leidinggevende ontdekken en dit vertalen in een eigen stijl
 • Situationeel leiderschap in de praktijk brengen
 • Coachend leiderschap neerzetten
 • Authentiek leiderschap tot stand brengen
 • Je team laten evolueren naar een zelfsturend team
 • Mensen motiveren en inspireren tot meer engagement en oplossingsgericht denken
"Als jonge manager apprecieerde ik de praktijkgerichte en "to the point" aanpak van Katleen.
Ze zegt de dingen zoals ze zijn vanuit een objectief standpunt. Zo werd ik als coachee voldoende uitgedaagd. 
Waar nodig bracht een theoretische onderbouwing helderheid. 
En door de aanknoping met praktijksituaties kwamen we steeds snel tot concrete en toepasbare tips. 

De bewustmaking van de invloed die ik zelf heb op een gegeven situatie heeft een plaats gevonden in mijn denken.

Dat heeft mij alvast enorm geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie." T.VB., Eplan


Communicatie en Samenwerking
 • Je communicatievaardigheden aanscherpen
 • Communiceren met impact
 • Omgaan met conflicten en moeilijke situaties
 • Empathisch communiceren

Stress Management en Burn-out
 • Effectiever omgaan met stress en burn-out preventie
 • Succesvol reïntegreren in het werk na een periode van stress of burn-out
 • Een nakende burn-out afwenden

Personal Growth en Development
 • Je potentieel en je talenten in je loopbaan verhelderen, ontwikkelen en effectiever inzetten
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelen
 • Zelfmanagement en personal efficiency versterken
 
 
"Encore un tout grand merci pour ce coaching qui m’a vraiment énormément apporté,
et dont l’impact continue encore aujourdhui ! 
Il y a des nouveaux challenges tous les jours et aujourd’hui,
ils sont aussi dans la manière de motiver l’équipe autour de moi." M.C., Climact

 
 
 

 


Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info: katleen@aora.be of 0476/927.253